Застосування ЕПАА для зняття теплового стресу

Застосування ЕПАА для зняття теплового стресу

Рослини розрізняються за здатністю виносити підвищені температури. Більшість рослин починають страждати при температурі 35-40 ° С. Краще пе¬реносят підвищену температуру зневоднені органи: насіння до 120 ° С, пиль¬ца до 70 ° С. Однак є вищі рослини, головним чином рослини пустель (наприклад, сукуленти), які переносять підвищення температури до 60 ° С. Деякі водорості, гриби і бактерії можуть переносити ще більш високу температуру.

Температура транспірірующей листя нижче температури повітря. Зазвичай рослини знижують температуру за допомогою транспірації і таким чином із¬бегают перегріву. Водний дефіцит, який виникає при нестачі води, збільшує несприятливу дію підвищених температур. Висока температура робить згубний вплив на організми, що викликає по¬врежденія мембран і білків. Різні білки-ферменти денатурують при різній температурі. Однак навіть часткова денатурація деяких наібо¬лее термолабільних ферментів призводить до порушення узгодженості про¬цессов обміну. Накопичуються розчинні азотисті сполуки та інші ядо¬вітие проміжні продукти обміну, в результаті чого відбувається загибель клітин. Висока температура гальмує як фотосинтез, так і дихання. Уменьша¬ется спряженість енергетичних процесів. Особливо чутливий до пови¬шенной температурі фотосинтез. Депресія цього процесу зазвичай починається вже при 35-40 ° С. Необхідно зауважити, що при підвищених температурах зменшується активність фітогормонів. Різко падає активність гіббереллі¬нов, що є однією з причин гальмування ростових процесів.

У сонячний день температура усередині листа може бути на 10 ° С вище, ніж в навколишньому повітрі. Через цю різниці температур посилюється транспірація, так як повітря усередині листа насичене вологою, а тиск насиченої пари з підвищенням температури зростає. Турбулентність повітря також сприяє транспірації, оскільки швидке видалення парів води з примикає до листу шару повітря підвищує градієнт дифузії (а отже, і швидкість дифузії) з листа в атмосферу. Тому в сухі вітряні сонячні дні, особливо в посушливі періоди, вода часто випаровується з рослини швидше, ніж коріння встигають її подавати. Коли втрата води листям протягом тривалого часу перевищує її надходження через корені, рослина завядает. У спекотний літній день транспірація нерідко переважує поглинання води, навіть якщо в грунті води достатньо; в таких умовах листя всіх видів рослин і стебла трав'янистих рослин в післяполуденні години часто злегка прівядают. Ближче до вечора транспірація слабшає і рослини починають оговтуватися від завядания. Протягом ночі водний дефіцит в клітинах листа зменшується в міру того, як коріння рослини насмоктують воду з грунту; це продовжується до тих пір, поки клітини листа повністю не відновлять свій тургор - зазвичай до ранку всі ознаки завядания зникають. Подібне щоденне тимчасове завядание, так зване денний завядание, - явище цілком звичайне; воно не шкодить рослині, якщо не вважати деякого ослаблення фотосинтезу внаслідок закривання продихів. Інша справа, тоді рослина тривалий час не отримує вологи з грунту; в цих умовах тимчасове завядание переходить в тривалий, і якщо це триває довго, то рослина гине.

Кукурудза і тепловий стрес. Кукурудза відносно добре переносить посуху до фази виходу в трубку. Недолік же вологи за 10 днів до викидання і через 20 днів після викидання (критичний період) різко знижує врожай. У критичний період формується пилок і починається формування насіння. Негативне вплив високих температур на запліднення спостерігається в період до 24 годин після випускання пилку. Цей вплив тим вище, чим нижче відносна вологість повітря. Температури вище 40 ° С згубно діють на пилок. Взаємозв'язок між заплідненням, температурою і відносною вологістю повітря показана на малюнку.

 

Рис. Залежність успіху запліднення у кукурудзи від температури і відносної вологості повітря (джерело: Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання // Під загальною редакцією Д. Шпаара)

Порушення нормального розвитку яйцеклітини відбувається в першу чергу через нестачу вологи та поживних речовин, насамперед ассимилятов. Чим густіше посіви, тим сильніше діють стресові фактори. У таких умовах зазвичай у верхній частині качана не утворюються зерна. Рясне водопостачання рослин на початку вегетації, нерегулярні або недостатні поливи в наступний період, коли потреба рослин у воді зростає, значно знижують урожай зерна кукурудзи.

Особливе місце належить ЕПАА-10 при використанні в посушливі і спекотні періоди вегетації рослин. У цей час водний дефіцит збільшує несприятливий вплив підвищених температур. Висока температура має згубний вплив на мембрани клітин і білки, що призводить до порушення процесів обміну і зниження потенційної врожайності. Застосування препарату ЕПАА-10 дозволяє зменшити внутрішньоклітинну температуру (на 3-5 ° С) і коефіцієнт транспірації, зберігаючи дорогоцінну вологу в клітці, допомагає подолати критичний період і мінімізувати його негативний вплив на культурну рослину.

Принцип дії ЕПАА-10 (у концентраціях 1,0-1,5 л на 100-150 л води на 1 гектар посівів).

1. ЕПАА-10 формує еластичну повітро-, водопроницаемую плівку на листкової поверхні рослин. Плівка створює ефект дзеркала, відбиваючи частину сонячного світла і не дозволяє тепловому випромінюванню проникати в листову пластину, знижує її внутрішню температуру.

2. ЕПАА-10 формує еластичну повітро-, водопроницаемую плівку, здатну накопичувати (акумулювати) нічну вологу (росу), підвищуючи коефіцієнт засвоєння вологи рослинами в умовах відсутності опадів.

Застереження: застосування ЕПАА-10 в концентрації більше 1,0 л в бакових сумішах з гербіцидами підсилює і пролонгує їх дію, в т.ч. стресовий вплив на культурну рослину. Застосування гербіцидів в бакових сумішах з ЕПАА обов'язково використовувати в мінімально рекомендованої виробником пестициду нормі.