Культури

Доставка і оплата

Оплата: безготівковий розрахунок

Доставка: по всій Україні

Телефони для замовлення: (066) 136 - 82 - 53;

(098) 130 - 41 - 21;

(0552) 47 - 02 - 82

Читати далі

Фасовка: 20 мл

Ціна: 0.00 грн.

Купити

ОКСИЗИН - препарат ферментний, це комп­лексна органічна композиція, отримана шляхом ферментації патоки цукрового буряка, не містить бактерій, алкоголю, шкідливих або генетично мо­дифікованих речовин.

ОКСИЗИН - багато разів прискорює природ­ний процес розкладання органічних сполук. Про­ведені у 2002 році промислові випробування на полігоні твердих побутових відходів в м. Києві по­казали прискорення процесу деструкції відходів в 5-7 раз. Глибина переробки збільшується в 2 рази в порівнянні з природним процесом розкладання.

Прискорена переробка органічної маси прово­диться для отримання і використання як цінне орга­нічне добриво - перегній з високим змістом гумусу.

Препарат абсолютно безпечний для людини і навколишнього середовища. Всі його інгредієнти органічного поход­ження і легко розкладаються.

Для зручності використання садівниками, горо­дниками і фермерами випускається у вигляді флако­нів ємкістю 20 мл.

Один флакон препарату (20 мл) призначений для обробки 1 тонни або 1 м. куб. маси органічної речовини (компосту, пересипаного ґрунтом, вологого гною великої рогатої худоби, свиней або пташиного послі­ду, продуктів життєдіяльності людини - фекалій, або змісту септику, каналізаційних стоків і т.п.).

Для використання готується водний розчин: зміст флакона додається в 10 - 15 літрів води (у спів­відношенні - 1: 500 - 700). Доза водного розчину ви­користовується за один раз.

Невелика кількість розчину для обробки малої кількості органічної речовини готується за допомо­гою вбудованої у флакон крапельниці. Краплі видав­люються натисненням пальцями на стінки флакона.

Наприклад: додати 40 крапель, або 2 мл. препарату в 1.0 - 1.5 літрів води для обробки 100 кг (0,1 тонни) або 0,1 м. куб. органічної маси.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: рівномірне внесення вказаної норми препарату в масі органічної речовини, яка під­лягає обробці - застава успішного його застосування.

Переробка займає 3-5 тижнів. Ці терміни харак­терні для температури навколишнього середовища + (10-20) °С. Чим вище температура, тим швидше переробка.

УВАГА: при приготуванні розчину додавати пре­парат у воду, а не навпаки. Інакше виникає небажане піноутворення.

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:

 1. Робочим розчином обробити з обприскувача або лійки компост, що пошарово укладається, пере­сипаючи його ґрунтом з ділянки; Укладений таким чином і оброблений компост - укрити наявним в господарстві матеріалом (солома, плівка, ганчір’я, дошка і т. п.), забезпечуючи його провітрювання.
 2. Робочим розчином обробити з обприскувача або лійки під час пошарового укладання - гній ве­ликої рогатої худоби, свиней або пташиний послід (бажано перемішуючи). Оброблений гній або послід укрити соломою або поліетиленовою плівкою.
 3. Приготований робочий розчин вилийте у злив­ну яму (септик) або туалет. Цим же розчином, для ліквідації запаху, обробіть приміщення за допомогою обприскувача або віника. Неприємний запах піде че­рез 8-15 годин. Зникають мухи та інші комахи.
 4. Для очищення каналізаційних труб залити (ба­жано на ніч) у трубу або мийку робочий розчин пре­парату у співвідношенні - 1 до 50 частин води при температурі + (50-60) °С.

Області, де успішно застосовується ОКСИЗИН (дані технології розробляються спеціально для конкретних випадків і надаються замовникові, кожна технологія вимагає індивідуального підходу):

 • очищення ємкостей для зберігання нафти, на­фтопродуктів, технічних і харчових масел;
 • очищення ґрунту від забруднення нафтою, на­фтопродуктами і маслами;
 • очищення водоймищ і стічних вод від забруд­нень органічного характеру, включаючи нафтопро­дукти;
 • очищення трубопроводів, каналізаційних ко­лекторів і відстійників від органічних відкладень;
 • очищення шкур тварин від жиру;
 • ефективний миючий засіб при забрудненні будь-якою органікою;
 • поліпшення санітарно-гігієнічного стану схо­вищ твердих побутових відходів;
 • гасіння пожеж - при додаванні води в ОКСИ­ЗИН відбувається могутнє піноутворення;
 • екологічно чисте розчинення органіки.

Суворо дотримуйтеся рекомендацій!

Класифікація: IV клас (малонебезнечний).

Запобіжні засоби: зберігати в оригінальній упа­ковці в місцях, недоступних для дітей і тварин, окре­мо від харчових продуктів, пиття і кормів при темпе­ратурі від 0 °С до +40 °С. Під час роботи з препаратом користуватися індивідуальними засобами захисту.

Гарантійний термін зберігання: 7 років з дати ви­готовлення

Відповідає ТУ У 24.1-33220787-001-2004

Гігієнічний висновок МОЗ України від 28.07.2009р. № 05.03.02, - 07/45975.