Деструктор стерні БіоСтімІкс-Нива

Мікробне розкладання рослинних залишків (стерні), збагачення ґрунту агрономічно-цінними мікроорганізмами, очищення ґрунтів від збудників бактеріальних і грибкових кореневих гнилей

Останнім часом через втрату активного гумусу ґрунтів і його мікробної активності, спостерігається зниження родючості і накопичення в ґрунті збудників хвороб рослин. Інша проблема - з'явилися абсолютно нові хвороби - кореневі гнилі змішаного бактеріально-грибкового походження. Вони проявляються у вигляді відсутності вторинної кореневої системи і весняного кущіння озимих зернових, пожовтіння посівів з осені, великої кількості щуплого зерна, часто з чорним зародком, нестійкість рослин до заморозків і т.д.

БіоСтимІкс-Нива спеціально розроблений мікробний препарат - деструктор стерні, в його складі: біологічно-активні речовини, ферменти, високоактивні штами цепюлозолітичних, лігнолітичних, азотфіксуючих і фотосинтезуючих мікроорганізмів (Триходерма, Актиноміцети, Бацили і Азотобактери), антагоністи патогенних грибів і бактерій в оптимальних співвідношеннях.

 

Мал. Випробування дії препарату БіоСтимІкс-Нива на пожнивні залишки (Інститут мікробіології і вірусології НАНУ). На фото по порядку зліва - направо: 1) суха солома, 2) солома змочена водою,
3) БіоСтимІкс-Нива (1 л/га),4) БіоСтимІкс-Нива (1 л/га) + Активатор (1 л/га)
 
БіоСтимІкс-Нива поставляється у вигляді концентрату мікробних культур зі спеціальним препаратом БіоСтимІкс-Активатор, з яскраво вираженим акцентом на:
• прискорене розкладання рослинних залишків;
• структурування та розущільнення ґрунту;
• очищення ґрунтів від збудників хвороб бактеріально-грибкового походження;
• відновлення потенціалу родючості ґрунту.
 

Двухкомпонентний препарат в складі:

Кількість

обробок

Норма внесення

препарату на га/л

БіоСтимІкс-Нива (концентрат мікробних культур)

1

1

БіоСтимІкс-Активатор (посилення ефективності та пролонгування дії деструктора)

1

Обробка пожнивних залишків на місцях обробітку є елементом інтегрованого захисту рослин від бактеріальних і грибкових захворювань. Особливо актуальна обробка для профілактики зараження в осінньо-зимовий період такими захворюваннями як снігова пліснява, склеротініоз, борошниста роса, кореневі гнилі грибкового і змішаного бактеріально-грибкового походження, а також - бурої, стеблової та жовтої іржею. Таким чином, в рамках однієї технологічної операції вирішується цілий спектр агротехнічних завдань - підвищення продуктивності та розущільнення ґрунтів, покращення мінерального живлення рослин та фітосанітарного стану посівів. Застосування препарату ефективно як в рамках традиційної системи землеробства, що передбачає оранку, так і в рамках ресурсозберігаючих технологій.

Розумний вирощує рослину, а мудрий дбає про ґрунт!